Đại hội chi bộ Công ty Urenco 11 nhiệm kỳ 2017-2020

04/08/2017 09:50

TÍCH CỰC ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG là chủ đề Đại hội Chi bộ Công ty CP môi trường đô thị và công nghiệp 11 - Urenco 11 diễn ra ngày 03/08/2017.

Thực hiện theo kế hoạch số 130-KH-ĐU ngày 13 tháng 07 năm 2017 của Đảng ủy Công ty MTĐT Hà Nội về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2017-2020.

Thực hiện kế hoạch số 02-KH/CB11 ngày 19 tháng 07 năm 2017 của Chi bộ Công ty CP MTĐT & CN 11 - Urenco 11 về việc tổ chức Đại hội Chi bộ Công ty CP MTĐT & CN 11 - Urenco11 nhiệm kỳ 2017-2020.

Chi bộ Công ty CP MTĐT & CN 11 - Urenco11 tổ chức Đại hội diễn ra vào 8h00' ngày 03/08/2017.

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội

Các đ/c trong Đại hội đứng lên làm lễ Chào cờ

Đ/c Lê Phú Thái - Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc Công ty Khai mạc Đại hội

Đoàn chủ tịch được bầu.

Đoàn thư ký được bầu.

 

Đ/c Nguyễn Minh Hà - Chủ tịch HĐQT (chủ tịch Đoàn) thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

Đ/c Phạm Văn Đức (UVTV, chủ nhiệm UBKT, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng giám đốc) phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

Đ/c Nguyễn Đình Hải - thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty công bố nguyên tắc bầu cử.

Cấp ủy mới ra mắt Đại hội.

Đ/c Trần Quốc Hướng - thư ký Đại hội lên công bố dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 12h10'