Đại hội Chi Đoàn công ty nhiệm kỳ 2017-2019

21/07/2017 08:02

       Thực hiện đề án số 15/ĐA-ĐTN ngày 15/05/2017 của Đoàn thanh niên Công ty MTĐT Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Chi Đoàn các cấp của Đoàn thanh niên Công ty TNHH Một thành viên MTĐT Hà Nội nhiệm kỳ 2017 – 2019.

       Phát huy sức trẻ khoẻ, tính sáng tạo của thanh niên trong phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Công ty.

       BCH Chi Đoàn Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Công nghiệp 11 – URENCO 11 tiến hành Đại hội chi Đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2019

Mục đích của Đại hội

- Đánh giá thực trạng công tác hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, kiểm điểm kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ qua, làm rõ ưu khuyết điểm, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, tìm ra những giải pháp tổ chức triển khai nhằm động viên ĐVTN thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Công ty trong nhiệm kỳ 2017-2019.

- Lựa chọn Bầu BCH nhiệm kỳ mới phải bảo đảm sự lãnh đạo của Chi Bộ, Công Đoàn, coi trọng chất lượng, phẩm chất chính trị, trí tuệ và năng lực để lãnh đạo công tác Đoàn và các phong trào của Đoàn gắn liền với nhiệm vụ thiết thực và cụ thể của Công ty. Đồng thời có cơ cấu và số lượng hợp lý, đảm bảo tính kế thừa và phát triển để lãnh đạo tốt công tác Đoàn trong nhiệm kỳ tới.

- Tạo được phong trào thi đua sôi nổi trước, trong và sau Đại hội, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Đ/c Đoàn Văn Cường báo cáo kết quả trong nhiệm kỳ 2015-2017

Đ/c Trương Bá Đô báo cáo kiểm điểm của BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2015-2017

Đ/c Nguyễn Văn Vĩnh phát biểu tham luận

Đ/c Nguyễn Tuấn Ngọc lên đọc Nghị quyết đại hội

Đ/c Trần Thị Nhung công bố thể lệ, quy định bỏ phiếu bầu BCH khóa mới

Các đồng chí được bầu vào BCH Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019

Đ/c Nguyễn Minh Hà (chủ tịch HĐQT) phát biểu

Kết thúc Đại hội diễn ra thành công. Mong BCH Đoàn thanh niên khóa mới phát huy được sức mạnh, sáng tạo của thanh niên, đưa các phong trào ngày càng đi lên, góp phần xây dựng Công ty phát triển và trường tồn..