Hội nghị người lao động năm 2016

05/01/2017 13:40

Thực hiện kế hoạch số: 67/KH-MTĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà nội về việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016. Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Công nghiệp 11 – URENCO 11 lập kế hoạch tổ chức Hội nghị người lao động tại trụ sở Công ty vào ngày 18 tháng 02 năm 2016

 Với mục đích nhằm Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động (ĐHCNVC) năm 2015, Phát huy trí tuệ quyền làm chủ tập thể, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu cùng những giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016, thể hiện quyết tâm tăng trưởng, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao năng lực, thương hiệu, hiệu quả đầu tư, lành mạnh tài chính doanh nghiệp, ổn định việc làm, thu nhập, chăm lo đời sống Công nhân viên chức lao động và Công khai các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, các quy định, quy chế nội bộ.

 Hội nghị đã diễn ra sôi nổi, thành công tốt đẹp bao gồm phần báo cáo thực hiện các nghị quyết của hội nghị CNVCLĐ năm 2015, phần tham luận của các phòng ban nghiệp vụ, tổ trạm sản xuất và phần trả lời những thắc mắc của người lao động trong Công ty do đồng chí Nguyễn Minh Hà – Giám đốc Công ty giải đáp. Mọi giải đáp của đồng chí Giám đốc đã thỏa mãn được hầu hết những tâm tư, nguyện vọng của Cán bộ công nhân viên trong Công ty, giúp nâng cao tinh thần của Cán bộ công nhân viên trong Công ty qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong thời gian sắp tới. Phần tiếp theo của hội nghị là phần bầu ra đại biểu đi dự đại hội CNVCLĐ cấp tổng Công ty, qua hình thức bỏ phiếu kín đã bầu ra được bảy cá nhân xuất sắc tiêu biểu để đi dự đại hội cấp Tổng Công ty. Cuối chương trình phần phát biểu ý kiến của đại biểu cấp trên là đồng chí Phạm Văn Đức – Chủ tịch Công Đoàn.