HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 2017

14/04/2017 13:45

Nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật trong công tác phòng cháy chữa cháy, nâng cao tính chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra cháy, ngày 14/04/2017 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và công nghiệp 11 – URENCO11 đã tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho toàn thể CBCNV trong Công ty.

            Tham gia giảng dạy lớp học là các cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hưng Yên. Trong thời gian huấn luyện các Cán bộ công nhân viên Công ty đã được phổ biến về các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, của tỉnh quy định về công tác PCCC, phổ biến kiến thức về phòng cháy và cách thức xử dụng các vật tư chữa cháy khi có đám cháy xảy ra. 

Tập huấn lý thuyết

Thực hành các biện pháp chữa cháy

            Buổi tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thông qua buổi tập huấn này đã nâng cao ý thức của Cán bộ công nhân viên về công tác PCCC, những kỹ năng cần thiết đối phó với tình huống hỏa hoạn./.