Lễ kết nạp Đảng viên mới

12/06/2017 13:54

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó công ty CP môi trường đô thị và công nghiệp 11- URENCO 11 không ngừng phấn đấu để xây dựng chi bộ Urenco 11 thêm vững mạnh.

 Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy

Đ/c Ninh Quang Đăng

Đ/c Nguyễn Tuấn Ngọc

Đ/c Nguyễn Văn Dưỡng

Đ/c Nguyễn Đình Nam và Đ/c Trần Trung Hiếu