THÀNH ỦY HÀ NỘI BAN HÀNH CHỈ THỊ VỀ NĂM TRẬT TỰ VÀ VĂN MINH ĐÔ THỊ

13/03/2017 08:13

THÀNH ỦY HÀ NỘI BAN HÀNH CHỈ THỊ VỀ NĂM TRẬT TỰ VÀ VĂN MINH ĐÔ THỊ
 
Ngày 26-5-2016, UV Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã ký ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô. Chỉ thị này được phổ biến rộng rãi đến từng chi bộ.


Đây là chỉ thị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thành phố đang tập trung thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2016” với quyết tâm xây dựng một Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. Dưới đây là toàn văn chỉ thị:

Xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại là mục tiêu xuyên suốt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân Thủ đô; công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, nhất là công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị đã được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, một số lĩnh vực có chuyển biến rõ rệt. Nhìn tổng thể, bộ mặt đô thị Thủ đô ngày càng khang trang, hiện đại hơn; nếp sống văn minh đô thị được chú trọng bồi đắp; các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội được bảo tồn, phát huy. Nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác đảm bảo trật tự và nếp sống văn minh đô thị có chuyển biến tốt hơn.


Tuy nhiên, trước yêu cầu đô thị hóa ngày càng nhanh, Thủ đô đang trong quá trình xây dựng và phát triển, vì vậy công tác đảm bảo trật tự, văn minh đô thị vẫn còn không ít hạn chế, bất cập: Việc đảm bảo trật tự, nhất là trật tự xây dựng, an toàn giao thông, nếp sống văn minh đô thị chuyển biến chậm. Vệ sinh môi trường còn nhiều tồn tại, bức xúc. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; quảng cáo, rao vặt không đúng quy định còn diễn ra ở nhiều nơi; vi phạm trật tự xây dựng còn nhiều, một số trường hợp nghiêm trọng. Ý thức chấp hành pháp luật về trật tự và môi trường đô thị của một bộ phận tổ chức và người dân chưa cao; văn hóa trong ứng xử và sinh hoạt nơi công cộng còn hạn chế; công tác quản lý nhà nước còn một số yếu kém.

Để kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên, nhằm tạo sự chuyển biến thật sự rõ nét về công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô; Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị; trọng tâm là tiếp tục chấn chỉnh lại kỷ cương, trật tự xây dựng; đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường; xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị; là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người, mỗi cấp, mỗi cơ quan, đơn vị để Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

2. Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, trật tự xây dựng và nâng cao chất lượng quản lý đô thị, thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự đô thị; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Rà soát, sắp xếp lại hệ thống biển hiệu, quảng cáo rao vặt, quản lý vỉa hè, lòng đường; kiên quyết không để tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo, nhất là ở các tuyến phố mới…Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong quản lý lĩnh vực và quản lý địa bàn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, kịp thời xem xét kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, nhất là các vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng, gây bức xúc trong nhân dân, đi đôi với xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật Bí thư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Trưởng công an, Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn. Trường hợp để vi phạm kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng sẽ xem xét xử lý cán bộ quản lý ở cấp cao hơn. 
3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố, tạo chuyển biến rõ nét về nếp sống văn minh đô thị của người Hà Nội, đặc biệt là về nhận thức, ý thức chấp hành và trách nhiệm thực thi pháp luật; kế thừa, phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa, nhân văn truyền thống phù hợp với những yêu cầu, điều kiện của nếp sống công nghiệp, hiện đại; xây dựng phong cách ứng xử, giao tiếp có văn hóa nơi công sở, trong cộng đồng, trên đường phố và các hoạt động tổ chức lễ hội. Tích cực triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, trước hết là áp dụng quy tắc ứng xử văn hóa trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố. Rà soát, bổ sung các tiêu chuẩn, quy trình bình xét công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, Làng văn hóa, Cơ quan văn hóa đảm bảo thực chất, không hình thức.

4. Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ theo hướng quy chuẩn, hiện đại về điện, điện chiếu sáng (ứng dụng đèn Led tiết kiệm năng lượng, thí điểm ứng dụng công nghệ sử dụng năng lượng sạch - năng lượng mặt trời); cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, vệ sinh môi trường, thông tin liên lạc, hệ thống biển báo, biển quảng cáo, cây xanh, vỉa hè… Đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, hạ ngầm, bó gọn đường dây cáp điện; xây dựng Đề án phát triển cây xanh (tăng tầng cây xanh kết hợp tầng cây hoa tạo cảnh quan, điểm nhấn đô thị từng tuyến đường, khu vực, khu vui chơi). Tập trung nguồn lực đầu tư, theo lộ trình phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo hoàn thành các công trình chất lượng, đúng tiến độ.
5. Thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình giao thông trọng điểm. Nghiên cứu tiếp tục xây dựng một số cầu vượt, nút giao thông thông minh tại các tuyến, khu vực trọng điểm; thường xuyên rà soát việc phân luồng, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, hướng dẫn giao thông. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn dừng, đỗ xe đúng nơi quy định, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tăng cường phương tiện giao thông công cộng, từng bước hạn chế phương tiện cá nhân. Tăng các điểm để xe tại không gian ngầm. Sắp xếp, tổ chức lại các điểm trông giữ xe, không để tình trạng thu phí không đúng quy định. Xử phạt nghiêm minh, thu hồi giấy phép kinh doanh đối với những trường hợp vi phạm nhiều lần.

6. Duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường; xây dựng nếp vệ sinh hàng ngày, hằng tuần tại các hộ gia đình, tổ dân phố, khu dân cư; quy hoạch, bố trí đủ các thùng rác nơi công cộng. Nghiên cứu bổ sung chế tài và xử lý nghiêm việc vứt rác, xả rác trên đường phố, nơi công cộng, việc tập kết vật liệu, đổ phế liệu, phế thải không đúng quy định. Bố trí lực lượng định kỳ thu gom rác trên các tuyến phố; áp dụng cơ giới hóa khâu thu gom rác, hút bụi đường phố. Khẩn trương triển khai thêm các điểm vệ sinh công cộng và đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đầu tư đối với nhà vệ sinh công cộng trên các tuyến phố.

Kiểm tra chặt chẽ việc đáp ứng yêu cầu về môi trường đối với các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Các công trình xây dựng, các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng phải thực hiện đúng quy định về che chắn, xử lý bụi. Kiểm tra và kiên quyết loại bỏ những phương tiện giao thông không bảo đảm tiêu chuẩn về môi trường, hết niên hạn sử dụng, gây ô nhiễm. Tích cực phối hợp với các địa phương trong vùng Thủ đô triển khai quy hoạch các địa điểm xử lý rác cho các địa phương trong vùng.

7. Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân Thành phố phối hợp với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành Thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, gắn với thực hiện các Chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVI; lập lại trật tự kỷ cương, kỷ luật trong quản lý đô thị, trật tự xây dựng với các giải pháp căn bản, đồng bộ, quyết liệt; nghiên cứu phân cấp mạnh cho quận, huyện, thị xã. Ủy ban nhân dân các cấp phân công một đồng chí Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Thành ủy.

8. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước và của Thành phố về quản lý đô thị, gắn với triển khai tốt các phong trào như: xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người tốt, việc tốt”; duy trì nền nếp công tác vệ sinh tại các tuyến đường, tuyến phố; xây dựng các mô hình tuyến phố tự quản “Xanh - Sạch - Đẹp”; phát huy vai trò giám sát cộng đồng, đối với các cơ quan chức năng của địa phương trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và của Thành phố.

9. Các Ban Đảng và Văn phòng Thành ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm tham mưu, giúp Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí về công tác tuyên truyền; tăng chuyên trang, chuyên mục, tin bài tuyên truyền về trật tự và văn minh đô thị; phổ biến nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong thực hiện trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.

10. Các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chỉ thị đồng thời chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn có kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện; phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở, ở địa bàn dân cư; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, các lực lượng tham gia công tác quản lý nhà nước về trật tự và văn minh đô thị, nhất là trật tự xây dựng. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trật tự và văn minh đô thị trên từng địa bàn xã, phường, thị trấn. Hằng tháng, tổ chức kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác khen thưởng, biểu dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu trên địa bàn. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện Chỉ thị.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ./.