THỰC HÀNH DIỄN TẬP PCCC TẠI CÔNG TY URENCO 11

09/01/2018 10:55

Vào ngày 16/12/2017 Công ty đã tổ chức thực hành diễn tập PCCC nhằm nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy và chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi diễn tập:

Buổi diễn tập đã diễn ra khá thành công. Cuối buổi diễn tập Công ty tổ chức họp rút kinh nghiệm để xem lại những gì đã làm được và những gì cần khắc phục. Mong sao sau buổi tập Công ty sẽ không xảy ra sự cố gì để CBCNV yên tâm công tác góp phần đưa Công ty ngày càng phát triển.