HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG LẦN THỨ X NĂM 2018

30/03/2018 15:05

Chiều ngày 09/03/2018 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị & Công nghiệp 11- Urenco 11 đã tổ chức thành công " Hội nghị người lao động lần thứ X năm 2018. Chủ đề ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ - ỔN ĐỊNH SẢN XUẤT- PHÁT TRIÊN BỀN VỮNG

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Phó Tổng Giám đốc công ty, Chủ tịch Công đoàn Phạm Văn Đức, Ban lãnh đạo công ty cổ phần Môi trường đô thị và công nghiệp 11 - Urenco 11 cùng toàn thể các đại biểu đại diện cho CBCNV công ty.

Hội nghị đã nghe báo cáo về công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Công ty Cổ phần MTĐT & CN 11- Urenco 11. Có thể nói năm 2017 là năm đánh dấu những nỗ lực không ngừng của tập thể người lao động Công ty Cổ phần MTĐT & CN 11 - Urenco 11 với những kết quả hết sức ấn tượng, đời sống vật chất tinh thần của CBCNV được duy trì ổn định; cơ sở vật chất kỹ thuật, năng lực sản xuất được đầu tư phát triển…

Phát biểu tại Hội nghị Đ/c. Phạm Văn đức đã ghi nhận quá trình phấn đấu, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 - ureco11 ; ghi nhận sự đột phá, linh hoạt, sáng tạo.Bước sang năm 2018, dự báo sẽ còn rất nhiều khó khăn và thử thách trước mắt, Công ty Cổ phần MTĐT & CN 11 -Urenco 11 xác định nỗ lực hết sức trong việc phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD, đảm bảo an toàn về người, thiết bị; an toàn trong hoạt động điều hành, quản lý sản xuất và bảo vệ môi trường. Để đạt được mục tiêu trên.

Hội nghị người lao động hàng năm là diễn đàn để phát huy tính dân chủ trực tiếp, thông qua đó người lao động được biết, được làm, được bàn, được kiểm tra, được  tham gia đóng góp xây dựng định hướng chiến lược vì sự phát triển của công ty. Trong bầu không khí đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ, Hội nghị người lao động Công ty Urenco 11 đã đồng thuận, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 theo chủ đề " Đầu tư hiệu quả - Ổn định sản xuất - Phát triển bền vững "