LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN KHẢO SÁT CỦA HIỆP HỘI QUẢN LÝ CHẤT THẢI QUỐC GIA NHẬT BẢN VÀ HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

16/01/2018 10:49

Nhằm khảo sát năng lực xử lý của Công ty và trao đổi về nhu cầu nâng cao năng lực, tay nghề và kỹ năng cho công nhân ngành xử lý chất thải. Ngày 15 tháng 01 năm 2018 vừa qua Công ty cp môi trường đô thị và công nghiệp 11 đã có buổi làm việc với Đoàn khảo sát của hiệp hội quản lý chất thải quốc gia Nhật Bản và Hiệp hội công nghiệp môi trường Việt Nam.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi làm việc: