Thông báo thuê hệ thống quan trắc khí thải, nước thải online

02/08/2021 09:19

Hiện Công ty URENCO11 đang có nhu cầu thuê 6 hệ thống quan trắc khí thải và 1 hệ thống quan trắc nước thải online. Vậy Công ty trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị nào quan tâm gửi báo giá cho URENCO11 theo địa chỉ email urencodaidonghungyen@gmail.com hoặc số điện thoại 0913076682.