Hà Nội đã có App cung cấp thông tin về chất lượng môi trường không khí

13/11/2020 15:23

(TN&MT) - Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng khi trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương)

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời chất vấn sáng ngày 10/11

Chia sẻ với đại biểu về thực trạng ô nhiễm không khí, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, vào những thời điểm thời tiết có hiện tượng nghịch nhiệt, không khí ở các đô thị lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh ô nhiễm nhiều hơn. Đặc biệt, trong tháng 7/2020, có những lúc chỉ số này ô nhiễm ở mức xấu.

Trước sự ô nhiễm như như trên, Bộ trưởng cho biết đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ và ban hành quyết định kế hoạch hành động kiểm soát ô nhiễm không khí. Đồng thời, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị đối với các địa phương để triển khai thực hiện kế hoạch hành động này. Đồng thời, tăng cường các trạm quan trắc tự động, duy trì các phòng thí nghiệm và bắt đầu đầu tư xây dựng các trạm quan trắc tự động để cung cấp các số liệu.

Ở Hà Nội đã có app từ các trạm đo của thành phố và Bộ Tài nguyên và Môi trường để cung cấp cho mọi người dân có thể tiếp cận được chất lượng môi trường không khí.

Trong thời gian tới khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được phê duyệt sẽ có rất nhiều nội dung, nhiều vướng mắc về vấn đề không khí sẽ được giải quyết. Bởi, Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã quy định rõ về trách nhiệm thực hiện cung cấp thông tin chất lượng môi trường nói chung, trong đó có môi trường không khí, cũng như các cảnh báo liên quan đến an ninh, an toàn sức khỏe cho người dân được biết; quy định thành lập hệ thống quan trắc môi trường thường xuyên cho người dân thông qua hệ thống quan trắc môi trường quốc gia của vùng và địa phương, đặc biệt quan tâm đến quan trắc xuyên biên giới; đã xem xét điều chỉnh lại hệ thống quy chuẩn chất lượng môi trường, đặc biệt là quy chuẩn chất lượng môi trường không khí.