TẬN DỤNG THỜI CƠ – VƯỢT QUA THỬ THÁCH – VỮNG BƯỚC THÀNH CÔNG

07/04/2017 10:21

Thực hiện theo kế hoạch số : 37/KH - MTĐT ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà nội về việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017 ngày 09/03 Công ty URENCO11 đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động lần thứ IX năm 2017 với chủ đề "TẬN DỤNG THỜI CƠ – VƯỢT QUA THỬ THÁCH – VỮNG BƯỚC THÀNH CÔNG" với các nội dung:

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2016.

Phát huy trí tuệ và quyền làm chủ tập thể của CBCNV, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu và bàn những giải pháp thực hiện bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ năm 2017. Góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập, chăm lo đời sống CBCNV.

Công khai dân chủ các chỉ tiêu, phương án sản xuất, các quy chế, các quy định nội bộ;

Ông Nguyễn Đình Hải - Giám đốc Công ty thay mặt Ban lãnh đạo lên giải đáp các thắc mắc của người lao động

Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, gắn với năng suất – chất  lượng – hiệu quả.

Sau khi kết thúc các báo cáo và thảo luận, Hội nghị còn được nghe ý kiến chỉ đạo của các Đồng chí trong Hội đồng quản trị Công ty URENCO11 và Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội.

Ông Vũ Cường – Đảng ủy viên, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội phát biểu ý kiến

Ông Nguyễn Minh Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty URENCO11 phát biểu ý kiến